Profila apraksts

Tulkotāja, korektore un copywriter

Valodu zināšanas

- - -