Vietnes darbības noteikumi

Trīsstūri un matemātikas uzdevumu risināšanaе Režģis - kā mārketinga un SEO semantiskais kodols (Ilustrācija)
Bulta pa kreisi ar JavaScript animāciju
Bulta pa labi ar JavaScript animāciju
Punkti slaidera elementi mājas lapā
Social
Punkti slaidera elementi mājas lapā

1. Interneta projekts Taskit.lv ir platforma, kur izvietot sludinājumus par pakalpojumiem un pasūtīt šādus pakalpojumus.

2. Pakalpojuma vienība projektā saucas Pakalpojums. Šajā vienībā izpildītājs var iekļaut jebkuru pakalpojumu skaitu un daudzumu, kurus viņš izpildīs par summu no 6 eur.

2.1. Pakalpojums – tas ir pakalpojums/pakalpojumu kopums vai pakalpojums, kurš var tikt izpildīts distancēti. Visi pakalpojumi meklēšanas ērtībai sadalīti kategorijās un apakškategorijās.  .

2.2. Pakalpojumu veic izpildītājs savā personīgajā kabinetā. Lai ievietotu pakalpojumu, nepieciešams aizpildīt formu sadaļā Izveidot pakalpojumu.

2.3. Visi pakalpojumi portālā tiek izvietoti bezmaksas.

2.4. Katrs pakalpojums tiek nosūtīts pārbaudei un kļūst pieejams pakalpojumu sarakstā tikai pēc veiksmīgas pārbaudes. Moderatoram ir tiesības rediģēt datus pakalpojuma lappusē vai pat vispār dzēst pakalpojumu, ja tas pārkāpj portāla noteikumus.

Moderācijas noteikumi

2.5. Izpildītājs savā personīgajā kabinetā var uz laiku apturēt sava pakalpojuma rādīšanu pakalpojumu sarakstā, ja šis pakalpojums dotajā brīdī nav aktuāls vai arī to nav iespējams veikt.

2.6. Izpildītājs var pievienot papildus opcijas pakalpojumam, norādot katras papildus opcijas izmaksas pircējam.

3. Katrs servisa Taskit.lv lietotājs var būt gan izpildītājs, gan pārdevējs.

3.1. Izpildītājs ir servisa Taskit lietotājs, kurš izvieto pakalpojumu piedāvājumus par cenu no 6euro. Izpildītājs patstāvīgi noformē piedāvājumu un ievieto to pārdošanai. Izpildītājs saņem pasūtījumus no pircējiem un patstāvīgi tos pilda.

3.2. Pircējs ir servisa Taskit.lv lietotājs, kurš pasūta pakalpojumus (izpildītāja piedāvājumus), patstāvīgi izvēloties nepieciešamos pakalpojumus no portālā piedāvātajiem. Pircējs apmaksā pakalpojumu, nosūta visus nepieciešamos materiālus pakalpojuma veikšanai, saskaņo visus nosacījumus ar izpildītāju un iegūst izpildītu pasūtījumu.

4. Visas attiecības starp pircējiem un izpildītājiem (pasūtījums, apmaksa, pasūtījuma apspriešana, izpildīta pasūtījuma pieņemšana utml.) notiek portāla vietnē.

4.1. Lai veiktu pasūtījumu, pircējam nepieciešams izvelēties interesējošo pakalpojumu, izvelēties papildus opcijas (ja tādas piedāvā izpildītājs un pircējam tās ir vajadzīgas) un nospiest pogu “Pasūtīt”.

4.2. Pakalpojumu apmaksa iespējama no lietotāja pamata vai bonusu bilances. Konta bilances papildināšana iespējama ar PayPal palīdzību un bankas pārskaitījumu. Līdzekļu izņemšana notiek ar bankas pārskaitījumu uz izpildītāja kontu.

4.3. Visi pasūtījumi notiek drošu darījumu režīmā: iemaksātie līdzekļi tiek iesaldēti un nosūtīti izpildītājam tikai pēc darba pabeigšanas. Pasūtījuma noformēšana citādā veidā Taskit portālā nav paredzēta. Nav pieļaujama neapmaksāta (testa) uzdevumu veikšana, kā arī darījuma veikšana bez pasūtījuma. Šī noteikuma pārkāpšana var ietekmēt sankciju piemērošanu līdz pat konta bloķēšanai.

4.4. Izpildītājam tiek ieskaitīta summa, kura atbilst pasūtījuma vērtībai, atskaitot sistēmas komisijas maksu. Komisijas maksa atkarīga no izpildītāja apgrozījuma. Jo lielāka ir pārdoto pakalpojumu summa, jo mazāka būs komisija jaunajiem darījumiem: pie apgrozījuma līdz 500 EUR – 10%, no 500 EUR līdz 5000 EUR – 5%, vairāk par 10 000 EUR – 3%.

4.5. Līdzekļu izņemšana no konta pamata bilances notiek pēc lietotāja pieprasījuma. Līdzekļus iespējams izņemt ar bankas pārskaitījumu uz izpildītāja personīgo kontu. Parasti Līdzekļu izņemšana noris ceturtdienās. Latvijā oficiālajās svētku dienās un brīvdienās līdzekļi netiek izņemti. Līdzekļi, kas pārskaitīti uz bilanci ar bezpersonisku norēķinu, izņemšanai nav paredzēti. Līdzekļi, kas pārskaitīti uz konta bilanci no kartes, nevar tikt izvadīti agrāk kā 3 mēnešus no papildināšanas dienas.

4.6. Izpildītājs vai pircējs ir tiesīgi atcelt pasūtījumu, norādot tam iemeslu; ja abas puses ir vienojušās par darījuma atcelšanu, līdzekļi tiek atgriezti pircējam. Gadījumā, ja pasūtījums atcelts darba izpildes termiņa beigu dēļ, līdzekļi pircējam tiek atgriezti nekavējoties, neprasot izpildītāja apstiprinājumu.

4.7. Izvietojot Pakalpojumu pārdošanai, izpildītājs apņemas veikt attiecīgo pakalpojumu. Izpildītājs nedrīkst atteikties no aktīva pakalpojuma pārdošanas, ja pircējs ir izpildījis visas ar pakalpojuma pasūtīšanu saistītās prasības. Izpildītājs sniedz pakalpojumus pircējam patstāvīgi un nes pilnu atbildību par darba veikšanu vai neveikšanu. Aizliegts dalīt viena un tā paša pakalpojuma pasūtījumu vairākās daļās (dublēt), ar mērķi palielināt kopējo pasūtījumu skaitu. Tādos gadījumos administrācija patur tiesības piemērot sankcijas pakalpojumiem un lietotāja uzskaites pierakstiem.

4.8. Ja darbs pēc pasūtījuma nav veikts vai arī neatbilst norādītajam pakalpojuma aprakstam, pircējam ir tiesības sūtīt darbu atpakaļ izpildītājam, lai izpildītājs to izlabotu un nodotu atkārtoti.

4.9. Visi strīdi un domstarpības starp izpildītāju un pircēju tiek risināti pārrunu ceļā vai ar klientu atbalsta speciālista palīdzību. Gadījumā, ja neizdodas rast risinājumu, pircējs vai izpildītājs ir tiesīgi patvērt strīdu.

4.10. Lai saglabātu klientu privātumu, Taskit lietotāju datus glabā anonīmi. Kontakta datu, tādu kā vārds, uzvārds, e-pasts, tel.numurs, Skype, atsauces uz soc.tīkliem un jebkuru citu personas datu pieprasījums un piedāvājums lai kontaktētos vai noslēgtu līgumus ārpus Taskit vietnes, ir aizliegti. Izņēmums ir apmaiņa ar kontaktdatiem, bez kuriem nav iespējams veikt pasūtījumu. Piemēram, e-pasts no  AdSense, lai uzstādītu reklāmas: norāde uz kontu soc.tīklā tā virzīšanai, Skype – pakalpojumiem konsultācijās…utt. Izpildītājam vajag laikus norādīt pakalpojuma aprakstā un atsaucē uz pircēja pieprasījumu, ka viņam būs vajadzīgi šādi dati. Šī noteikuma pārkāpšana var izsaukt pakalpojuma reitinga pazemināšanos un iesaldēt kontu ar termiņu līdz pat 1 gadam.

4.11. Apmaiņai ar visu informāciju un failiem, kas nepieciešami pasūtījumu izpildei, jānotiek Taskit portāla ietvaros.

4.12. Taskit komisijas apspriešana sarakstē starp pārdevēju un pircēju vairumā gadījumu notiek ar mērķi veikt darījumu ārpus Taskit robežām un tāpēc nav pieļaujama, tā var ietekmēt pakalpojumu reitinga samazināšanos un iesaldēt kontu līdz pat 1 gadam.

4.13. Ja starp pircēju un izpildītāju nav norunāts citādi, pēc pasūtījuma izpildes  un samaksas saņemšanas visas tiesības uz šajā pasūtījumā izstrādāto intelektuālā īpašuma objektu nonāk pie pircēja. Pircējs tiks uzskatīts par šī objekta tiesību ieguvēju. Ja intelektuālā īpašuma objektā iesaistīti elementi, kas pakļaujas licencēšanai, izpildītājam ir pienākums nodot licenci vai laikus brīdināt pircēju par nepieciešamību papildus iegādāties šādu licenci.

4.14. Izpildītājs piekrīt tam, ka jebkura publiskā informācija, kas saņemta no pircēja, ir konfidenciāla un nedrīkst tikt tālāk nodota vai izmantota jebkādiem mērķiem, izņemot pasūtījuma izpildi.

4.15. Failu glabāšanas laiks, kuri tika iesniegti sarakstē vai pasūtījuma formā Taskit, sastāda 12 mēnešus. Pēc šī termiņa beigām faili tiek dzēsti. Netiek dzēsti faili no apmaksātiem pasūtījumiem, kuri piestiprināti izpildītājam pēdējās darba nodošanas laikā.

4.16. Ja pasūtījums tika pabeigts bez samaksas izpildītājam, piemēram, gadījumā, ja viena no pusēm pātrauca pasūtījuma izpildi, pēc strīda risināšanas lēmuma vai citas situācijas rezultātā,  pircējam nav tiesību izmantot jebkādus materiālus (darba rezultātus vai tā daļu), ko iesniedzis izpildītājs. Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā iespējamas sankcijas līdz pat pircēja konta bloķēšanai.

4.17. Administrācija patur tiesības noslēpt pakalpojumu no pircēju profila, neskaidrojot iemeslu īpašos gadījumos..

5. Katram pārdevējam projektā ir reitings un līmeņi.

5.1. Pēc pasūtījuma izpildes pircējam tiek piedāvāts sastādīt atsauksmi par pārdevēja darbu. Taskit patur tiesības dzēst vai rediģēt jebkuru atsauksmi vai komentāru uz atsauksmi, nepaskaidrojot iemeslu. Pozitīvo un negatīvo atsauksmju skaits ietekmē pārdevēja reitingu. Pārdevēja reitings atspoguļojas zvaigžņu veidā un kalpo kā vērtējums pircējam pārdevēja profesionālismam.  Aizliegts izmantot ietekmes uz reitingu paņēmienus, kas ir pretrunā ar servisa noteikumiem (piemēram, palielināt reitingus, sarunājot lietotāju starpā). Gadījumā, ja tiks atklātas tādas darbības, attiecībā uz lietotāja uzskaites ierakstu no administrācijas puses tiks piemērotas sankcijas.

5.2. Pārdevēja atteikšanās veikt pasūtījumu neattaisnotu iemeslu dēļ tāpat negatīvi ietekmēs viņa reitingu. Vairāki atteikumi pēc kārtas vai pasūtījumu ignorēšana (pārdevēja reakcijas neesamība uz pasūtījumu, kas noved pie sistēmas automātiskas pasūtījuma atcelšanas),var novest pie pārdevēja pakalpojumu rādīšanas apturēšanas.

5.3. Izpildīto pasākumu skaits un kvalitāte ietekmē lietotāja līmeni. Pārdevējiem iesācējiem ir līmenis “Jaunais pārdevējs”. Ja nopelnīto līdzekļu summa sastāda no 50 euro un reitings mēneša laikā sastāda ne mazāk kā 80% pozitīvu atsauksmju, pārdevējs iegūst statusu “Iesācējs”.  Ja nopelnīto līdzekļu summa sastāda no 500 euro un reitings mēneša laikā sastāda ne mazāk kā 90% pozitīvu atsauksmju, pārdevējs iegūst statusu “Izvirzījies”. Ja nopelnīto līdzekļu summa sastāda no 1000 euro un reitings mēneša laikā sastāda vismaz 92% pozitīvu atsauksmju, pārdevējs gūst iespēju dabūt statusu “Profesionālis”. Saita administrācija pati izskata kandidatūras un piešķir “Profesionāļa” statusu.

5.4. Pārdevēji var palūgt pircēju novērtēt pasūtījumu. Ir aizliegts prasīt atstāt pozitīvu atsauksmi par veikto pasūtījumu.

6. Strīdu risināšana (darījumu arbitrāža).

6.1 Ja pircējs un pārdevējs nevar vienoties par strīda par pakalpojumu risināšanu patstāvīgi, viņiem ir tiesības nodot strīdu izskatīšanai arbitrāžā.

6.2  Lai nodotu strīdu arbitrāžā, vajag pasūtījuma lappusē uzspiest uz norādi “Strīdu risināšanas centrs”, izvēlēties “Pieprasīt arbitrāžu” un aizpildīt formu. Norāde uz arbitrāžu parādīsies pie pasūtījuma, kurš tika no pārdevēja nodots pārbaudei (nosūtīts uz pārstrādi/ atcelts).

6.3 Iesniegums tiek nodots kompetentiem darbiniekiem, saita Taskit.lv arbitriem, lai izmeklētu un atrisinātu strīdu. Lēmuma pieņemšanas laiks ir līdz 3 darba dienām. Sarežģītos gadījumos risināšanas laiks var tikt pagarināts.

6.4 Arbitri izpēta informāciju un saraksti pasūtījumā, pieprasa (ja ir nepieciešams) abu pušu viedokli. Notiek objektīvas informācijas meklēšana par līdzīgiem pakalpojumiem, lai salīdzinātu atklātos avotos.

6.5 Arbitri novērtē izpildītā darba atbilstību pasūtījuma nosacījumiem (pakalpojumu aprakstu un saskaņotās prasības sarakstē), darba rezultātu no objektīva redzes viedokļa, kā arī atbilstību darba noteikumiem saitā.

6.6 Arbitri nevērtē izpildītā pasūtījuma māksliniecisko sastāvdaļu (piemēram, līnijas, šriftus, teksta rakstības stilu…utt.). Izņēmums ir gadījums, kad darbs izteikti neatbilst pārdevēja profila līmenim.

6.7 Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad pārdevējs darbu ir izpildījis pilnā atbilstībā pakalpojuma aprakstam un apjomam.

6.7.1 Pārdevējiem ir pienākums novērst visas pretrunas pakalpojuma lappusē, tiklīdz tās tur parādās. Gadījumā, ja ir datu pretrunas par pakalpojuma apjomu, termiņiem un izmaksām, par konkrētām vērtībām tiek uzskatīti dati, kas norādīti speciālos laukos. Piemēram, ja pakalpojuma “Aprakstā” apjoms ir 1000 zīmes, bet laukā “Apjoms par 1 pakalpojumu” – 2000 zīmju, tad korekts apjoms tiek uzskatīts 2000 zīmes. Jebkuras citas pretrunas tiek traktētas par labu pircējam.

6.7.2 Ja pircēja uzdevums atšķiras no pakalpojuma apraksta un apjoma, ko aprakstījis pārdevējs, un pārdevējs pieņēma šo pasūtījumu darbam, prioritāte tiek dota pircēja uzdevumam. Uzdevums var būt uzrādīts sarakstē, kas bija pirms pasūtījuma, un arī pasūtot pakalpojumu.

6.7.3 Darba papildus apjoms virs sākotnējām norunām tiek veikts pēc pārdevēja ieskata un var prasīt papildus samaksu, saskaņojot to ar pircēju. Tas neattiecas uz kļūdu un neizdarību labošanu, kas tika pieļautas sākotnējā uzdevuma izpildē.

6.8 Atklājot sliktus darba rezultāta objektīvos rādītājus (piemēram, daudz kļūdu, lēna gaita un citas, ko var izmērīt), pasūtījums tiek uzskatīts par neizpildītu..

6.9 Strādājot ar pasūtījumu, pārdevējs nedrīkst radīt zaudējumus pircējam. Piemēram, strādājot ar pieeju saitam, pārdevējam nedrīkst veikt labojumus vai lādēt failus, kuri rada ļaunumu saitam vai tā lietotājiem. Ja tiek atklāts zaudējuma radīšanas fakts, arbitrs atceļ pasūtījumu. Pret pārdevēju var tikt lietotas sankcijas līdz pat uzskaites ieraksta bloķēšanai.

6.10 Ja pakalpojumu pārdevējs ir veicis, bet pircējs nekādi nevar to pārbaudīt (nepiestāda atskaiti vai nav konkrēta darba rezultāta), tad pasūtījums tiek uzskatīts par neveiktu.

6.11 Atklājot pasūtījumā rupju noteikumu pārkāpumu (piemēram, pasūtījums ir par aizliegtu tematiku, feiks vai aizdomīgs), arbitrs ir tiesīgs atcelt pasūtījumu un piemērot sankcijas abām pusēm. Līdzekļi atdošanai tādam pasūtījumam tiek norakstīti no pārdevēja bilances un atdoti pircējam, neatkarīgi no pasūtījuma noilguma termiņa un līdzekļu piederības pircēja bilancē.

6.12 Ja arbitrāžas vai darba ar pasūtījumu laikā pārdevējs un pircējs nonāca līdz kompromisa lēmumam par daļēju pasūtījuma apmaksu, arbitrs pieņem lēmumu, izejot no abu pušu vēlmēm, un balstoties uz servisa noteikumiem.  .

6.13 Pircējam ir tiesības atstāt atsauksmes par pasūtījumu, kas atrisināts caur arbitriem, visos gadījumos, pat, ja arbitrāža lemta par labu pārdevējam. Atsauksme par pasūtījumu, kas izgājis caur arbitrāžu, nevar tikt atstāta no pircēja tikai gadījumā, kad pircēja prasības pārsniedz pasūtījuma apjomu..

Servisa lietošanas noteikumi un nosacījumi ir publicēti saitā, un var tikt izmainīti no taskit.lv administrācijas puses bez speciālas lietotāju informēšanas.

Portāla lietošanas noteikumi

Punkti slaidera elementi mājas lapā
Taskit blogs

Pēdējie jaunumi un aktualitātes

Sekojiet mūsu jaunumiem un pārdomām saistītām ar dažādām darbības jomām, tajā skaitā dizaina, mākslas, programmēšanas, konsultāciju un citām nozarēm.