Šobrīd portālā notiek tehniski uzlabojumi

Saita lietošanas noteikumi

1. Lietot servisu Taskit.lv var jebkurš cilvēks, kas sasniedzis pilngadību. Lai radītu vai pasūtītu pakalpojumu, nepieciešams reģistrēties ar e-pasta palīdzību, vai arī izmantojot kontu Facebook.

2. Vienam cilvēkam drīkst būt tikai viens konts. Administrācija patur tiesības dzēst dubultojušos kontus..

3. Reģistrējoties lietotājs patstāvīgi izvēlas segvārdu, kurš būs redzams visiem saita lietotājiem. Segvārds var saturēt ciparus, latīņu alfabēta burtus un zīmes – un _. Nedrīkst izmantot kā segvārdu nenormatīvo leksiku, tālruņu numurus, tādus vārdus, kuru tulkojums vai skanējums var izsaukt negatīvu reakciju no citiem lietotājiem, kā arī sistēmas un rezervētos vārdus. Administrācija ir tiesīga izmainīt šādus lietotāju segvārdus.

4. Atbildību par visu lietotāja izvietoto informāciju (teksti, ilustrācijas, video…utt.) nes pats lietotājs. Reģistrējoties saitā, lietotājs apstiprina, ka izprot savu atbildību un garantē zaudējumu segšanu, kas varētu rasties servisam, ja tiesību turētāji izteiks pretenzijas pret saitu Taskit.lv.

5. Saitā aizliegta nenormatīvā leksika, rupja izturēšanās, nesankcionēta reklāma, tādas informācijas un materiālu izvietošana, kas negatīvi ietekmē saita tēlu. Aizliegts izvietot: materiālus, kas satur draudus un apvainojumus, diskreditē citas personas, pārkāpj cilvēku tiesības uz privāto dzīvi vai sabiedrisko kārtību, kam ir netikumisks raksturs, kas kaut kādā veidā aizskar citu cilvēku godu un cieņu, tiesības un ar likumu aizsargātās intereses; uzsaukumus, kas satur vai veicina nacionālo, rasu vai reliģisko naidu, satur mēģinājumus izraisīt nesaticību vai aicinājumus uz vardarbību, kā arī jebkurus materiālus, kas pārkāpj likumu vai autortiesības. Pārkāpumu gadījumā visu atbildību uzņemas uz sevi lietotājs. Informācija, kas pārkāpj noteikumus vai likumu, tiks dzēsta.

6. Resursa administrācija patur sev tiesības dzēst jebkurus materiālus (projektus, pakalpojumus, atsauksmes, komentārus), kā arī bloķēt vai dzēst lietotāju, nepaskaidrojot iemeslu. Pie aizdomām par nesankcionētu piekļūšanu kontam, spama izsūtīšanas, vai citām aizdomīgām aktivitātēm, saita administrācija ir tiesīga bloķēt kontu un izvadīt līdzekļus līdz apstākļu noskaidrošanai.

7. Strīdīgas situācijas, tai skaitā arī ar finansēm, tiek risinātas ar sarakstes palīdzību, ja lietotājs vēršas saita atbalsta dienestā. Ja kādu jautājumu neregulē noteikumi, saita administrācija pati pieņem lēmumu, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā

8. Lietotājs uzņemas atbildību neizpaust informāciju, kas iegūta darba procesā sistēmā, kura pieejama, tikai ieejot ar savu kontu. Šī informācija ietver sevī, bet neparobežojas, ar pasūtījumu parametriem un nosacījumiem, personīgo saraksti ar citiem lietotājiem un Taskit.lv administrāciju.  Izņēmuma gadījumā lietotājam ir tiesības publicēt datus par savu peļņu sistēmā, saviem pakalpojumiem un citiem sava konta parametriem, ja tas neskar informāciju, kas saistīta ar citiem lietotājiem (viņu pasūtījumu dati, privātā sarakste).

9. Ja pārdevējs veic pastāvīgu darbību un gūst stabilus ienākumus, izvietojot pakalpojumus un veicot pasūtījumus saitā taskit.lv, viņam vajag patstāvīgi regulēt savas attiecības ar varas orgāniem, pašam izveidot savu IK/SIA un laikus nomaksāt visus nodokļus.

10. Saita lietotājs nedrīkst partnerības norādes virzībai izmantot nekvalitatīvas reklāmas metodes, pilnībā vai daļēji kopēt saitu, izmantot saita Taskit dizainu vai zīmolu ar mērķi maldināt lietotājus, Sīkāk skat. partnerības programmas noteikumus.

11. Personālo datu izmantošana no saita Taskit.lv. Lietotājs dod labprātīgu piekrišanu piegādāt, glabāt un apstrādāt savus datus un iegūt informāciju, arī, saņemot e-pasta sūtījumus no Taskit.lv, reģistrējoties šai saitā. Taskit.lv var vākt, glabāt un apstrādāt lietotāja informāciju (sīkfailus, datus, identifikatorus), ja tas ir nepieciešams saita darbības nodrošināšanas nolūkā, korektai partneru programmu darbībai, kā arī reklāmas nolūkos.  Saitā notiek datu vākšana par apmeklētājiem, izmantojot servisus Google Analytics un Yandex Metrica. Visi lietotāja dati glabājas aizsargātos serveros un netiek nodoti trešajām personām, izņemot nepieciešamību tādus nodot, lai nodrošinātu servisa darbu, vai marketinga mērķos, kā arī sekojot likumdošanas prasībām. Jebkurā laikā jūs varat atslēgt sīkfailu nodošanu pārlūka uzstādījumos. Pie tam jāņem vērā, ka šajā gadījumā dažas servisa funkcijas var pārstāt darboties.

12. Lietotājiem nav tiesību pārdot, dāvināt, pirkt kontus Taskit.lv un nodot konta uzskaites datus trešajām personām.

Darba noteikumi taskit.lv

1. Interneta projekts taskit.lv ir laukums, kur izvietot sludinājumus par pakalpojumiem un pasūtīt šādus pakalpojumus.

2. Pakalpojuma vienība projektā saucas Pakalpojums. Šajā vienībā pārdevējs var iekļaut jebkuru pakalpojumu skaitu un daudzumu, kurus viņš izpildīs par summu no 5 eur.

2.1. Pakalpojums – tas ir virtuāls pakalpojums/pakalpojumu kopums vai pakalpojums, kurš var tikt izpildīts distancēti. Visi pakalpojumi meklēšanas ērtībai sadalīti kategorijās un apakškategorijās.  .

2.2. Pakalpojumu veic pārdevējs savā personīgajā kabinetā. Lai radītu pakalpojumu, vajag aizpildīt formu lapā pakalpojuma radīšana.

2.3. Visi pakalpojumi saitā tiek izvietoti bezmaksas.

2.4. Katrs pakalpojums tiek nosūtīts uz moderāciju un kļūst pieejams pakalpojumu sarakstā tikai pēc veiksmīgas moderācijas iziešanas. Moderatoram ir tiesības rediģēt datus pakalpojuma lappusē vai pat vispār dzēst pakalpojumu, ja tas pārkāpj saita noteikumus..

Moderācijas noteikumi

2.5. Pārdevējs savā personīgajā kabinetā var uz laiku apturēt sava pakalpojuma izrādīšanu pakalpojumu sarakstā, ja šis pakalpojums dotajā brīdī nav aktuāls vai arī to nav iespējams veikt.

2.6. Pārdevējs var pievienot papildus opcijas pakalpojumam, norādot katras papildus opcijas izmaksas pircējam.

3. Katrs servisa Taskit.lv lietotājs var būt gan pircējs, gan pārdevējs.

3.1. Pārdevējs ir servisa Taskit lietotājs, kurš izvieto pakalpojumu piedāvājumus par cenu no 5 euro. Pārdevējs patstāvīgi formē piedāvājumu, noformē un izliek to pārdošanai. Pārdevējs iegūst pasūtījumus no pircējiem un patstāvīgi tos pilda.

3.2. Pircējs ir servisa Taskit.lv lietotājs, kurš pasūta pakalpojumus (pārdevēju piedāvājumus), patstāvīgi izvēloties viņam nepieciešamo pakalpojumu no saitā piedāvātajiem. Pircējs apmaksā pakalpojumu, nosūta visus nepieciešamos materiālus pakalpojuma veikšanai, saskaņo visus nosacījumus ar pārdevēju un iegūst izpildītu pasūtījumu.

4. Visas attiecības starp pircējiem un pārdevējiem (pasūtījums, apmaksa, pasūtījuma apspriešana, izpildīta pasūtījuma pieņemšana…utt.) notiek caur saita interfeisu.

4.1. Lai veiktu pasūtījumu, pircējam vajag izvelēties viņu interesējošo pakalpojumu, izvelēties papildus opcijas (ja tādas ir un vajadzīgas) un nospiest pogu “Pasūtīt”.

4.2. Pakalpojumu apmaksa iespējama no lietotāja pamata vai bonusu bilances. Konta bilances papildināšana iespējama ar PayPal palīdzību un bankas pārskaitījumu. Līdzekļu izvade notiek ar maksāšanas sistēmu PayPal un bankas pārskaitījumu uz pārdevēja kontu.

4.3. Visi pasūtījumi notiek drošu darījumu režīmā: apmaksātie līdzekļi tiek iesaldēti un nosūtīti pārdevējam tikai pēc darba beigām. Pasūtījuma noformēšanu citādā veidā neparedz servisa Taskit darbošanās. Nav pieļaujama neapmaksāta (testa) uzdevumu veikšana, kā arī darījuma veikšana bez pasūtījuma. Šī noteikuma pārkāpšana var novest pie sankciju piemērošanas līdz pat konta bloķēšanai.

4.4. Pārdevējs iegūst summu, kura atbilst pasūtījuma vērtībai, atskaitot sistēmas komisijas. Komisijas lielums atkarīgs no pārdevēja apgrozījuma. Jo lielāka ir klientu pārdošanu gala summa, jo mazāka būs komisija jaunajos darījumos: pie apgrozījuma līdz 500 eur. – 20%, no 500 eur līdz 5000 eur – 18%, vairāk par 10 000 eur – 11%. Pārdevējs iegūst papildus atlaides, atkarībā no lietotāja līmeņa. Izvirzītais: pie apgrozījuma līdz 500 eur. – 17%, no 500 eur līdz 5000 eur – 16%, vairāk par 10 000 eur – 10%.

Profesionālis: pie apgrozījuma no 500 eur līdz 5000 eur – 12%, vairāk par 10 000 eur – 8%.

4.5. Līdzekļu izvade no konta pamata bilances notiek pēc lietotāja pasūtījuma. Izvade iespējama ar PayPal un bankas pārskaitījumu uz izpildītāja personīgo kontu. Parasti izvades notiek ceturtdienās. Latvijā oficiālajās svētku dienās un izejamās dienās līdzekļu izvade nenotiek. Līdzekļi, kas pārskaitīti uz bilanci ar bezpersonisku norēķinu, izvadei nav paredzēti. Līdzekļi, kas pārskaitīti uz konta bilanci no kartes, nevar tikt izvadīti agrāk kā 3 mēnešus no papildināšanas dienas.

4.6. Pārdevējs vai pircējs ir tiesīgs atcelt pasūtījumu, norādot tam iemeslu; apstiprinot atcelšanu no otras puses, līdzekļi tiek atdoti pircējam. Gadījumā, ja pasūtījums atcelts termiņa notecēšanas dēļ, līdzekļi tiek atdoti pircējam momentā, neprasot pārdevēja apstiprināšanu.

4.7. Izliekot Pakalpojumu pārdošanā, pārdevējs apsolās veikt pasūtītos Pakalpojumus. Pārdevējs nedrīkst atteikties no aktīva pakalpojuma pārdošanas, ja visas pakalpojuma prasības pircējs ir izpildījis. Pārdevējs sniedz pakalpojumus pircējam patstāvīgi un nes pilnu atbildību par darba veikšanu vai neveikšanu par pasūtīto pakalpojumu. Aizliegts dalīt viena un tā paša pakalpojuma pasūtījumu vairākās daļās (taisīt dublus), ar mērķi palielināt kopējo pasūtījumu skaitu. Tādos gadījumos administrācija patur tiesības piemērot sankcijas pakalpojumiem un lietotāja uzskaites pierakstiem.

4.8. Ja darbs pēc pasūtījuma nav veikts vai arī neatbilst norādītajam pakalpojuma aprakstam, pircējam ir tiesības sūtīt darbu atpakaļ pārdevējam pārstrādei, lai pārdevējs to izlabotu un nodotu atkārtoti.

4.9. Jebkuri strīdi un domstarpības starp pārdevēju un pircēju tiek risināti pārrunās vai ar klientu atbalsta dienesta speciālista palīdzību. Gadījumā, ja neizdodas atrast risinājumu, pircējs vai pārdevējs ir tiesīgi nosūtīt pasūtījumu arbitrāžai.

4.10. Lai saglabātu klientu privātumu, Taskit lietotāju datus glabā anonīmi. Kontakta datu, tādu kā vārds, uzvārds, e-pasts, tel.numurs, Skype, atsauces uz soc.tīkliem un jebkuru citu personas datu pieprasījums un piedāvājums lai kontaktētos vai noslēgtu līgumus ārpus Taskit robežām, ir aizliegti. Izņēmums ir apmaiņa ar kontaktdatiem, bez kuriem nav iespējams veikt pasūtījumu. Piemēram, e-pasts no  AdSense, lai uzstādītu reklāmas: norāde uz kontu soc.tīklā tā virzīšanai, Skype – pakalpojumiem konsultācijās…utt. Pārdevējam vajag laikus pakalpojuma aprakstā un atsaucē uz pircēja pieprasījumu norādīt, ka viņam būs vajadzīgi šādi dati. Šī noteikuma pārkāpšana var izsaukt pakalpojuma reitinga pazemināšanos un iesaldēt kontu ar termiņu līdz pat 1 gadam.

4.11. Apmaiņai ar visu informāciju un failiem, kas nepieciešami pasūtījumu izpildei, jānotiek sistēmas Taskit iekšienē.

4.12. Taskit komisijas apspriešana sarakstē starp pārdevēju un pircēju vairumā gadījumu notiek ar mērķi veikt darījumu ārpus Taskit robežām un tāpēc nav pieļaujama, tā var novest pie pakalpojumu reitinga samazināšanās un iesaldēt kontu līdz pat 1 gadam.

4.13. Ja starp pircēju un pārdevēju nav norunāts citādi, pēc pasūtījuma izpildes  un samaksas saņemšanas visas tiesības uz šajā pasūtījumā izstrādāto intelektuālā īpašuma objektu pāriet pie pircēja. Pircējs tiks uzskatīts par šī objekta tiesību ieguvēju. Ja intelektuālā īpašuma objektā iesaistīti elementi, kas pakļaujas licencēšanai, pārdevējam ir pienākums nodot licenci vai laikus brīdināt pircēju par nepieciešamību papildus iegādāties šādu licenci

4.14. Pārdevējs piekrīt tam, ka jebkura publiskā informācija, kas saņemta no pircēja, ir konfidenciāla un nedrīkst tikt tālāk nodota vai izmantota jebkādiem mērķiem, izņemot pasūtījuma izpildi.

4.15. Failu glabāšanas laiks, kuri tika iesniegti sarakstē vai pasūtījuma formā Taskit, sastāda 12 mēnešus. Pēc šī termiņa beigām faili tiek dzēsti. Netiek dzēsti faili no apmaksātiem pasūtījumiem, kuri piestiprināti pārdevējam pēdējās darba nodošanas laikā.

4.16. Ja pasūtījums tika pabeigts bez samaksas pārdevēja labā, piemēram, gadījumā, ja pasūtījums tika norauts vienas no pusēm dēļ, pēc arbitrāžas lēmuma vai citas situācijas rezultātā,  pircējam nav tiesību izmantot jebkādus materiālus (darba rezultātus vai tā daļu), ko iesniedzis pārdevējs. Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā iespējamas sankcijas līdz pat pircēja uzskaites ieraksta bloķēšanai.

4.17. Administrācija patur tiesības noslēpt darbu no lietotāja profila, neskaidrojot iemeslu īpašos gadījumos..

5. Katram pārdevējam projektā ir reitings un līmeņi.

5.1. Pēc pasūtījuma izpildes pircējam tiek piedāvāts sastādīt atsauksmi par pārdevēja darbu. Taskit patur tiesības dzēst vai rediģēt jebkuru atsauksmi vai komentāru uz atsauksmi, nepaskaidrojot iemeslu. Pozitīvo un negatīvo atsauksmju skaits ietekmē pārdevēja reitingu. Pārdevēja reitings atspoguļojas zvaigžņu veidā un kalpo kā vērtējums pircējam pārdevēja profesionālismam.  Aizliegts izmantot ietekmes uz reitingu paņēmienus, kas ir pretrunā ar servisa noteikumiem (piemēram, palielināt reitingus, sarunājot lietotāju starpā). Gadījumā, ja tiks atklātas tādas darbības, attiecībā uz lietotāja uzskaites ierakstu no administrācijas puses tiks piemērotas sankcijas.

5.2. Pārdevēja atteikšanās veikt pasūtījumu neattaisnotu iemeslu dēļ tāpat negatīvi ietekmēs viņa reitingu. Vairāki atteikumi pēc kārtas vai pasūtījumu ignorēšana (pārdevēja reakcijas neesamība uz pasūtījumu, kas noved pie sistēmas automātiskas pasūtījuma atcelšanas),var novest pie pārdevēja pakalpojumu rādīšanas apturēšanas.

5.3. Izpildīto pasākumu skaits un kvalitāte ietekmē lietotāja līmeni. Pārdevējiem iesācējiem ir līmenis “Jaunais pārdevējs”. Ja nopelnīto līdzekļu summa sastāda no 50 euro un reitings mēneša laikā sastāda ne mazāk kā 80% pozitīvu atsauksmju, pārdevējs iegūst statusu “Iesācējs”.  Ja nopelnīto līdzekļu summa sastāda no 500 euro un reitings mēneša laikā sastāda ne mazāk kā 90% pozitīvu atsauksmju, pārdevējs iegūst statusu “Izvirzījies”. Ja nopelnīto līdzekļu summa sastāda no 1000 euro un reitings mēneša laikā sastāda vismaz 92% pozitīvu atsauksmju, pārdevējs gūst iespēju dabūt statusu “Profesionālis”. Saita administrācija pati izskata kandidatūras un piešķir “Profesionāļa” statusu.

5.4. Pārdevēji var palūgt pircēju novērtēt pasūtījumu. Ir aizliegts prasīt atstāt pozitīvu atsauksmi par veikto pasūtījumu.

6. Strīdu risināšana (darījumu arbitrāža).

6.1 Ja pircējs un pārdevējs nevar vienoties par strīda par pakalpojumu risināšanu patstāvīgi, viņiem ir tiesības nodot strīdu izskatīšanai arbitrāžā.

6.2  Lai nodotu strīdu arbitrāžā, vajag pasūtījuma lappusē uzspiest uz norādi “Strīdu risināšanas centrs”, izvēlēties “Pieprasīt arbitrāžu” un aizpildīt formu. Norāde uz arbitrāžu parādīsies pie pasūtījuma, kurš tika no pārdevēja nodots pārbaudei (nosūtīts uz pārstrādi/ atcelts).

6.3 Iesniegums tiek nodots kompetentiem darbiniekiem, saita Taskit.lv arbitriem, lai izmeklētu un atrisinātu strīdu. Lēmuma pieņemšanas laiks ir līdz 3 darba dienām. Sarežģītos gadījumos risināšanas laiks var tikt pagarināts.

6.4 Arbitri izpēta informāciju un saraksti pasūtījumā, pieprasa (ja ir nepieciešams) abu pušu viedokli. Notiek objektīvas informācijas meklēšana par līdzīgiem pakalpojumiem, lai salīdzinātu atklātos avotos.

6.5 Arbitri novērtē izpildītā darba atbilstību pasūtījuma nosacījumiem (pakalpojumu aprakstu un saskaņotās prasības sarakstē), darba rezultātu no objektīva redzes viedokļa, kā arī atbilstību darba noteikumiem saitā.

6.6 Arbitri nevērtē izpildītā pasūtījuma māksliniecisko sastāvdaļu (piemēram, līnijas, šriftus, teksta rakstības stilu…utt.). Izņēmums ir gadījums, kad darbs izteikti neatbilst pārdevēja profila līmenim.

6.7 Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad pārdevējs darbu ir izpildījis pilnā atbilstībā pakalpojuma aprakstam un apjomam.

6.7.1 Pārdevējiem ir pienākums novērst visas pretrunas pakalpojuma lappusē, tiklīdz tās tur parādās. Gadījumā, ja ir datu pretrunas par pakalpojuma apjomu, termiņiem un izmaksām, par konkrētām vērtībām tiek uzskatīti dati, kas norādīti speciālos laukos. Piemēram, ja pakalpojuma “Aprakstā” apjoms ir 1000 zīmes, bet laukā “Apjoms par 1 pakalpojumu” – 2000 zīmju, tad korekts apjoms tiek uzskatīts 2000 zīmes. Jebkuras citas pretrunas tiek traktētas par labu pircējam.

6.7.2 Ja pircēja uzdevums atšķiras no pakalpojuma apraksta un apjoma, ko aprakstījis pārdevējs, un pārdevējs pieņēma šo pasūtījumu darbam, prioritāte tiek dota pircēja uzdevumam. Uzdevums var būt uzrādīts sarakstē, kas bija pirms pasūtījuma, un arī pasūtot pakalpojumu.

6.7.3 Darba papildus apjoms virs sākotnējām norunām tiek veikts pēc pārdevēja ieskata un var prasīt papildus samaksu, saskaņojot to ar pircēju. Tas neattiecas uz kļūdu un neizdarību labošanu, kas tika pieļautas sākotnējā uzdevuma izpildē.

6.8 Atklājot sliktus darba rezultāta objektīvos rādītājus (piemēram, daudz kļūdu, lēna gaita un citas, ko var izmērīt), pasūtījums tiek uzskatīts par neizpildītu..

6.9 Strādājot ar pasūtījumu, pārdevējs nedrīkst radīt zaudējumus pircējam. Piemēram, strādājot ar pieeju saitam, pārdevējam nedrīkst veikt labojumus vai lādēt failus, kuri rada ļaunumu saitam vai tā lietotājiem. Ja tiek atklāts zaudējuma radīšanas fakts, arbitrs atceļ pasūtījumu. Pret pārdevēju var tikt lietotas sankcijas līdz pat uzskaites ieraksta bloķēšanai.

6.10 Ja pakalpojumu pārdevējs ir veicis, bet pircējs nekādi nevar to pārbaudīt (nepiestāda atskaiti vai nav konkrēta darba rezultāta), tad pasūtījums tiek uzskatīts par neveiktu.

6.11 Atklājot pasūtījumā rupju noteikumu pārkāpumu (piemēram, pasūtījums ir par aizliegtu tematiku, feiks vai aizdomīgs), arbitrs ir tiesīgs atcelt pasūtījumu un piemērot sankcijas abām pusēm. Līdzekļi atdošanai tādam pasūtījumam tiek norakstīti no pārdevēja bilances un atdoti pircējam, neatkarīgi no pasūtījuma noilguma termiņa un līdzekļu piederības pircēja bilancē.

6.12 Ja arbitrāžas vai darba ar pasūtījumu laikā pārdevējs un pircējs nonāca līdz kompromisa lēmumam par daļēju pasūtījuma apmaksu, arbitrs pieņem lēmumu, izejot no abu pušu vēlmēm, un balstoties uz servisa noteikumiem.  .

6.13 Pircējam ir tiesības atstāt atsauksmes par pasūtījumu, kas atrisināts caur arbitriem, visos gadījumos, pat, ja arbitrāža lemta par labu pārdevējam. Atsauksme par pasūtījumu, kas izgājis caur arbitrāžu, nevar tikt atstāta no pircēja tikai gadījumā, kad pircēja prasības pārsniedz pasūtījuma apjomu..

Servisa lietošanas noteikumi un nosacījumi ir publicēti saitā, un var tikt izmainīti no taskit.lv administrācijas puses bez speciālas lietotāju informēšanas.