Pircēju aizsardzības programma

Trīsstūri un matemātikas uzdevumu risināšanaе Režģis - kā mārketinga un SEO semantiskais kodols (Ilustrācija)
Bulta pa kreisi ar JavaScript animāciju
Bulta pa labi ar JavaScript animāciju
Punkti slaidera elementi mājas lapā
Social
Punkti slaidera elementi mājas lapā

Par autortiesību aizsardzību

Ja Jūsu tiesības tika pārkāptas

Taskit.lv vietnē pārdošanai pievāvāto pakalpojumu apraksts un saturs ir pašu Lietotāju veidots saturs. Nosacījumus autorniesību nodošanai konkrētā pakalpojuma darba rezultātiem, pārdevējs norāda katrā atsevišķā pakalpojumā. Atbildību par Taskit.lv vietnē ievietotajiem materiāliem un pakalpojumu atbilstību likumam nes lietotājs, kurš ir izlicis šo pakalpojumu pārdošanai. Taskit.lv principā nespēj pārbaudīt un pārliecināties, vai viss lietotāju augšuplādētais saturs nepārkāpj neviena autortiesības. Tajā pašā laikā, Taskit.lv iestājas par lietotāju atbilstību likumdošanai un autortiesībām, un ir gatavs sadarboties ar autortiesību īpašniekiem, ja kāds no lietotājiem tos pārkāpj. Tādēļ, ja uzskatāt, ka kāds pakalpojums (vai tā daļa) pārkāpj Jūsu autortiesības vai citas tiesības un likumus, lūdzu informējiet mūs, izmantojot veidlapu šīs lapas apkašdaļā.

Ja Jūsu prasība ir pamatota, mēs nekavējoties rīkosimies: noņemsim vai bloķēsim pakalpojumu, kas pārkāpj Jūsu tiesības, kā arī, ja nepieciešams, šī pakalpojuma izpildītāja kontu.

Lai pārkāpums tiktu novērsts pēc iespējas ātrākā laikā, lūgums sniegt ziņas par sekojošo:

 1. Norādiet ar autortiesībām aizsargātu priekšmetu (aizsargāts ar intelektuālā īpašuma likumu).
 2. Nosūtiet skenēta dokumenta kopiju, kas apstiprina Jūsu tiesības: sertifikātu, patentu vai citu dokumentu.
 3. Norādiet iemeslu kāpēc esat pilnvarots aizsargāt šīs tiesības (īpašnieks, pārstāvis).
 4. Norādiet īpašu saiti uz materiālu (pakalpojumu, tekstu, attēlu, failu utt), kas pārkāpj Jūsu tiesības.
 5. Norādiet to lietotāju lietotājvārdus vai lietotājvārdu, kuri Jūsuprāt ir pārkāpēji.
 6. Īsumā parakstiet kā lietotājs (-i) pārkāpj Jūsu tiesības.
 7. Norādiet savu kontaktinformāciju: vārds, e-pasta adrese, skype vai tālruņa numurs (ja, ir problēmas ar kādu no tiem, labāk norādīt vairākus saziņas veidus).

Pamatojoties uz šo informāciju, mēs sazināsimies ar norādīto lietotāju (lietotājiem), paziņosim viņam (viņiem) par iesniegumu un lūgsim paskaidrojumus. Ja ir pietiekami daudz pierādījumu par pārkāpumu, mēs bloķēsim vai noņemsim no vietnes materiālus, kas pārkāpj Jūsu tiesības, un, ja nepieciešams, bloķēsim lietotāja kontu.

Ja, klients sniedz informāciju, uz kuras pamata viņam ir tiesības ievietot šos materiālus, mēs Jums par to paziņosim, lūgsim lietotājam kontaktus un ļausim Jums tieši pārrunāt un atrisināt situāciju savstarpēji. Materiālu šajā gadījumā var īlaicīgi bloķēt līdz procesa beigām vai atjaunot vietnē. Visos šādos gadījumos mēs ŗīkosimies saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja saņemat paziņojumu par autortiesību pārkpāpumu

Ir nepieciešams stingri ievērot likumu un ievietot tikai tādu informāciju, kas nepārkāpj trešo personu tiesības. Ja Jūs apzināti vai neapzināti pārkāpāt pieteikuma iesniedzēja tiesības, Jūsu ievietotais saturs tiks bloķēts vai noņemts no aprites. Ja nepieciešams, Jūsu kontu var tikt bloķēts. Turpmāk visus jautājumus Jūs risināsiet tieši ar personu (uzņēmumu), kas izteica prasību.

Ja uzskatāt, ka vietnē ievietotais materiāls, kas norādīts pieteikumā, nepārkāpj citu cilvēku tiesības, Jums par to jāinformē norādot:

 1. Jūsu reģistrētais lietotājvārds
 2. Informācija par apstrīdēto materiālu (pakalpojumu, saturu, failu, attēlu)
 3. Argumenti, kas aizstāv Jūsu pozīciju (dokumenti par Jūsu tiesībām izmantot šo materiālu vai citi dokumenti un informācija)
 4. Kontaktinformācija, caur kuru mēs vai pieteikuma iesniedzējs var ar Jums sazināties (vārds, e-pasts, skype vai tālruņa numurs)

Ja pieteikuma iesniedzējs atceļ savu prasību vai ir pietiekami daudz pierādījumu par pārkāpuma neesamību, mēs varam atjaunot bloķēto vai dzēsto saturu vai kontu.

Pievērsiet uzmanību! Ja par pārkāpumu tiek uzsākta tiesvedība un Taskit.lv ir iesaistīts procesā un nesīs reputācijas vai finanšu zaudējumus, Jūs varat būt atbildīgs par zaudējumiem (ieskaitot izdevumus un advokātu honorārus) saskaņā ar vietnes Taskit.lv lietotāja pakalpojuma līguma 4.punktu.

Ja konstatējāt autortiesību likuma pārkāpumu, lūdzu, sazinieties ar mums

[email protected]

 

Punkti slaidera elementi mājas lapā
Taskit blogs

Pēdējie jaunumi un aktualitātes

Sekojiet mūsu jaunumiem un pārdomām saistītām ar dažādām darbības jomām, tajā skaitā dizaina, mākslas, programmēšanas, konsultāciju un citām nozarēm.